Landskapsarkitektur

Arkitektoriet har et samarbeide med landskapsarkitekt og kan tilby denne fagkompetansen i prosjekter.

Landskapsarkitekter er limet mellom det uberørte natur og det menneskeskapte byggeri. Landskapsarkitektene er viktige for å tilpasse gode overganger og gode uterom tilrettelagt for allsidig menneskelig bruk.