Om

Arkitektoriet ble stiftet av arkitekt Harald K. Foss våren 2018.

Med erfaring og kompetanse fra flyplass- /nærings- / boligbygg og utviklingsområder, har Foss et bredt arkitektfaglig virkefelt. Han håndterer oppdrag i faser fra utredning og programmering til regulering, prosjektering, byggeplassoppfølging samt rådgivning.

Han har solid kompetanse på kjerneområdene arkitekturprosjektering og byggesakshåndtering, har gode kommunikasjonsevner og forståelse for komplekse oppgaver. Han er opptatt av hensiktsmessighet i problemløsning for alle parter.

Arkitektoriet samarbeider med andre aktører innen nærstående fagområder, og leverer tjenester innen arkitektur, interiørarkitektur, bygningsvern, landskapsarkitektur, plan og urbanisme.

Arkitektoriet har nedslagsfelt på Østlandet, med nærhet til Oslo og Tønsberg, og jobber både nasjonalt og internasjonalt.

Harald K. Foss is a Norwegian architect, with a Masters degree in Architecture, from The Oslo School of Architecture and Design (AHO).

With experience and expertise from airport / commercial / residential buildings and development areas, Harald K. Foss has a broad field of architectural expertise. He handles assignments in phases from assessment and programming to regulation, architectural engineering and design, site monitoring and consulting.

Foss has solid expertise in the core areas of architectural design and building management, has good communication skills and an understanding of complex tasks. He is concerned with expediency in problem solving for all parties.

Arkitektoriet – office of architecture – collaborates with other players in related fields, and delivers services in architecture, interior architecture, building conservation and preservation, landscape architecture, plan and urbanism.

Arkitektoriet – office of architecture – is based in Norway, close to Oslo and Tønsberg, and works both nationally and internationally.