Portfolio

Arkitektoriet jobber med og følger prosjekter fra tidligfase eiendomsutvikling til gjennomføring og ferdigstillelse av byggeprosjekter. Arkitekt Harald K. Foss har erfaring fra arbeide i inn og utland med blant annet:

Arealplaner, bolig, næring, flyplass

Samferdsel, flyplassrelatert infrastruktur, land- og flyside OSL

Undervisningsbygg

Nærings- og Handelsbygg /Kontor /Legevakt

Boliger, en- og tomannsboliger, flermannsboliger, terrassehus, boligblokker, leiligheter, utbyggingsfelt mv.

Ulike prosjekter

Arkitektoriet – office of architecture works with and follows projects from early phase property development to implementation and completion of building projects. Architect Harald K. Foss has experience from working at home and abroad with, among other things:

Area plans, housing, industry, airport

Transport, airport-related infrastructure, land and air side OSL

Teaching building

Industrial and commercial building / Office / Emergency room

Homes, one- and two-family homes, multi-family homes, terraced houses, apartment buildings, development plots, etc.

Various projects