Arkitektur

Arkitektur omgir oss alle, arkitektur er læren og faget om våre menneskeskapte fysiske omgivelser som vi mennesker beveger oss i daglig, enten dette er boliger, kontorer eller offentlige bygg og møteplasser. Det å formgi våre fysiske omgivelser er et stort ansvar, og arkitekter gis tillit til å bidra med dette.

Som arkitekt jobber vi med de overordnede linjer i plan og urbanisme, med bygg i ulike størrelser, med rom og møbler, materialer og detaljer. Vi jobber i hele spennet «fra by til dørhåndtak».

I kontrast til arkitektur står naturen, de uberørte element, våre uberørte fysiske omgivelser. Tilliten til å skulle forme omgivelser for mennesker må forvaltes på en forsvarlig måte, av alle som deltar i denne prosessen, som byggherre, arkitekten, alle prosjekterende og utførende fag.

Sammen skal vi ta ansvar.

Vi bistår i prosess gjennom følgende faser:

  • Mulighetsstudie
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt med søknad om tillatelse til tiltak
  • Detaljprosjekt
  • Anbudsunderlag
  • Salgsunderlag
  • Kontraktsunderlag
  • Prosjekteringsledelse
  • Kontroll av utførelse
  • Oppfølging til ferdigstillelse

Arkitektoriet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2