Arkitekturvern

Arkitektoriet har et samarbeide med < Master i arkitekturvern > og kan tilby denne fagkompetansen i prosjekter.

Arkitekturvern er faget om bygningsvern / bygningsbevaring / bygningskonservering / bygningspreservering for bygg med definerte verneverdier.

Konservering gjennom fornuftig bruk og forvaltning av en bygning, og bevaring gjennom å beholde en eksisterende bygning gjennom klok bruk og forvaltning av en bygning for å forhindre uønsket endring, usympatisk eller uforenlig endring, forfall, ødeleggelse, misbruk eller forsømmelse. Generelt sett betyr bevaring å hindre en eksisterende bygning fra å forfalle og beskytte den mot ugjenkallelig skader, ombygging og endringer.